panorama2

Hoito- ja käyttösuunnitelmat

Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky: Lahden Linnaistensuon hoito- ja käyttösuunnitelma sekä Natura-arvio. Valvonta- ja ympäristökeskuksen tiedonantoja sarja A 1 / 2004.

Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky: Lahden Pesäkallion luontoselvitys 2002. Valvonta- ja ympäristökeskuksen tiedonantoja sarja A 2 / 2004.

Kekki I.: Luhdanjoen luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelma. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus. A 2 / 1998.

Salpausselän hoito- ja kehittämissuunnitelma. Lahden valvonta- ja ympäristökeskus, Lahden tekninen virasto, Lahden liikuntatoimisto ja Hollolan tekninen osasto. A 1 / 1995.

Seppänen K.: Lahden Ahtialan Paakkolanmäen hoitosuunnitelma. Lahden kaupunki, valvonta- ja ympäristökeskus. A 2 / 1996.

Tiirismaan alueen hoitosuunnitelma 2000. Lahden kaupunki, Hollolan kunta.